alexa banikhodro

مدیران خودرو - ام وی ام ، شرایط فروش نقدی و اقساطیمدیران خودرو - ام وی ام


نمایندگی های برگزیده مدیران خودرو - ام وی ام (VIP)
نمایندگی مدیران خودرو حیدری کد 246 تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی فروش و خدمات ام وی ام 367 ( وانیک زهرابی ) پیروزی تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمايندگي 285 تشوير فارس
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی مدیران خودرو نوری زاده - کد 305 خراسان رضوی
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی مدیران خودرو کد 377 البرز
نمایش اطلاعات تماس

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای MVM NEW315H و MVM 550MT/CVT luxury مدیران خودرو
1395/10/26

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای MVM NEW315H و MVM 550MT/CVT luxury مدیران خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (72 ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
2- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال ( موجود ) در سیستم فروش امکان پذیر است.

3- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم میباشد.

 

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای MVM 315H sport luxury و New MVM 110S/Comfort/luxury مدیران خودرو
1395/10/26

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای MVM 315H sport luxury و New MVM 110S/Comfort/luxury مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (72 ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
2- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال ( موجود ) در سیستم فروش امکان پذیر است.

3- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیر فعال میگردد.

4- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم میباشد.

 

 شرایط فروش اقساطی خودروی جدید چری ARRIZO 5 مدیران خودرو
1395/10/26

شرایط فروش اقساطی خودروی جدید چری ARRIZO 5 مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی فوری چری تیگو 5 مدیران خودرو
1395/10/26

شرایط فروش اقساطی فوری چری تیگو 5 مدیران خودرو


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو
1395/10/12

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( 72 ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.

2- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال ( موجود ) در سیستم فروش امکان پذیر است.

3- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیرفعال می گردد.

4- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

 

 شرایط فروش نقدی خودروهای شرکت چری مدیران خودرو
1395/06/02

شرایط فروش نقدی خودروهای شرکت چری مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 شرایط فروش نقدی خودروهای شرکت ام وی ام مدیران خودرو
1395/06/01

شرایط فروش نقدی خودروهای شرکت ام وی ام مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو
1395/08/29

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (72 ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.

2- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.

3- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد.

4- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو
1395/08/05

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو
1395/07/10

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای X33S CVT و X33 Sport CVT مدیران خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (72 ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.

2- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.

3- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد.

4- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

 شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای New 315 Sport luxury مدیران خودرو به صورت منعطف
1395/07/10

شرایط فروش اقساطی فوری خودروهای New 315 Sport luxury مدیران خودرو به صورت منعطف


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم:

1- مبالغ چک های اقساط متناسب با میزان پرداخت مشتری در زمان ثبت نام مشخص می گردد.

2- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (72 ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.

3- ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.

4- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد.

5- در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.

 خودروهای شرکت مدیران خودرو - ام وی امام وی ام 530

ام وی ام 530


43 آگهی خرید و فروش

ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام 315 هاچ بک


66 آگهی خرید و فروش

ام وی ام 550

ام وی ام 550


26 آگهی خرید و فروش

ام وی ام X33

ام وی ام X33


71 آگهی خرید و فروش

ام وی ام تیگو 5

ام وی ام تیگو 5


16 آگهی خرید و فروش

چری آریزو 5

چری آریزو 5


12 آگهی خرید و فروشچری تیگو


9 آگهی خرید و فروش

بنر بانی خودرو
نماد اعتماد بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید