alexa banikhodro

اطلس خودرو - کیا ، شرایط فروش نقدی و اقساطیاطلس خودرو - کیا


نمایندگی های برگزیده اطلس خودرو - کیا (VIP)

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1396/02/12

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو

 


 
 


 

شرایط فروش​​​​​

1. تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد

2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.

3. کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود  .

4. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

5. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد

6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

7. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد

8. در شرایط خرید با قیمت علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه و یا بیشتر، سود مشارکت و خسارت انصراف از خريد به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

9. در شرایط خرید با قیمت علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه و یا بیشتر ،  الباقي قيمت قطعي خودرو بر اساس قيمت و شرايط جاري فروش همان خودرو در زمان تحويل خودرو توسط شرکت محاسبه و توسط متقاضي در وجه شركت پرداخت خواهد شد که در صورت درخواست خریدار و  وجود شرايط پرداخت اقساطي در ليست قيمت جاري در آن زمان و همچنين فراهم آوردن ضوابط فروش اقساطي توسط متقاضي، پس از واريز الباقي سهم نقدي (در صورت تعلق) که در وجه شرکت پرداخت خواهد شد، باقيمانده طي چک هاي متساوي الوجه که تعداد چک ها و مبلغ هر يک از آنها با سررسيد هاي يک ماه از يکديگر و اولين آن به تاريخ يک ماه پس از تاریخ صدور کاردکس خودروی مورد درخواست خواهد بود،توسط شرکت محاسبه و اعلام خواهد شد و لازم است  قبل از تحويل خودرو توسط متقاضي صادر و به شرکت تسليم گردد

10. در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد.

11. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

12. كليه قيمت خودروهاي  مندرج درليست بالا با تحويل فوري/ كوتاه مدت ( حداكثر 30 روز كاري) با رعايت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعي مي باشد.

13. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.

14. درشرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.

15. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.

16. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28 به شماره  7415/ت51681هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد.

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 

ردیف​​

مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری

تعداد​​

توضیحات​​

​1

فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل

1​/1

نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا

يك برگ​​​

 (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​

​1/2

​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا

​يك برگ​​​

(​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت

1/3

نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا

يك برگ​​​​​

(دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت

​1/4

​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا

​يك برگ​​​

(​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت

​1/5

​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت

​يك برگ​​​

دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت

2

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

يك برگ​​​​

3

فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن

يك برگ​​​​

​4

​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن

5​

 ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی

---​

6​

ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​

يك برگ​​​​

​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​

مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​

7​

عکس 4*6 متقاضي خريدار​​

يک قطعه​​​​

8​

فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​

 دو نسخه​

​    دريافت فر​م

9​

چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​

يك برگ​​​​

توضيحاتي درخصوص نوشتار چك

10​

فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​

يک برگ​​​​

دريافت فرم

11​

فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​ 

يک قطعه​​

 ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​

12​

فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​

دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​

13​

فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي

​​دريافت فرم اشخاص حقوقي

 ​

 تذکر و يادآوري:​

​​​1. با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

 2. ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.

3. واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

​​4. چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.

 5. ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.

​6. در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​

​​​شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/11/17

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 
 
 

 شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. در شرایط پيش فروش علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه ، سود مشارکت و خسارت انصراف از خريد به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
 9. در شرایط پيش فروش علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه ،  الباقي قيمت قطعي خودرو بر اساس قيمت و شرايط جاري فروش همان خودرو در زمان تحويل خودرو و توسط متقاضي در وجه شركت پرداخت خواهد شد که در صورت وجود شرايط پرداخت اقساطي در ليست قيمت جاري در آن زمان و همچنين فراهم آوردن ضوابط فروش اقساطي توسط متقاضي، پس از واريز الباقي سهم نقدي (در صورت تعلق) که در وجه شرکت پرداخت خواهد شد، باقيمانده طي چک هاي متساوي الوجه که تعداد چک ها و مبلغ هر يک از آنها با سررسيد هاي يک ماه از يکديگر و اولين آن به تاريخ يک ماه پس از تاریخ صدور کاردکس خودروی مورد درخواست،توسط شرکت محاسبه و اعلام خواهد شد و قبل از تحويل خودرو توسط متقاضي صادر و به شرکت تسليم خواهد شد
 10.  در شرایط پيش فروش علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه ، در صورت درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 15 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت مازاد بر سود مشارکت 50 ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
 11. در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد.
 12. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 13. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 14. درشرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 15. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.
 16. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28 به شماره  7415/ت51681هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد.
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار​​ يک قطعه​​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​     دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​ يک برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​  يک قطعه​​  ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 
 تذکر و يادآوري:​
 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/10/14

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. ​​در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12.  کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​

 
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار​​ يک قطعه​​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​     دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​ يک برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​  يک قطعه​​  ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 
 تذکر و يادآوري:​
 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/09/29

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. ​​در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12.  کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​

 
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار​​ يک قطعه​​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​     دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​ يک برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​  يک قطعه​​  ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 
 تذکر و يادآوري:​
 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/09/22

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. ​​در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12.  کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​

 
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار​​ يک قطعه​​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​ ​    دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​ يک برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​  يک قطعه​​  ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 
 تذکر و يادآوري:​
 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​
​​


شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/09/17

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

شرایط فروش​​​​​

 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. ​​در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12.  کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز و کمتر از 120 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.​​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​

 
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار​​ يک قطعه​​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​     دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​​ يک برگ​​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​​  يک قطعه​​  ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ​
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 
 تذکر و يادآوري:​
 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو
1395/09/09

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

 ​​ شرایط فروش
  ​​
 1. ​تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد. 
 2. ​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 3. ​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزان خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا 5 سال یا 150 هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
 4. ​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 5. ​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد. 
 6. متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت اطلس خودرو(سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت. 
 7. ​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد. 
 8. ​​در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد. 
 9. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 10. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روزه کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 11. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده با اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 12.  کلیه قیمت خودروهای مندرج درلیست بالا با تحویل فوری / کوتاه مدت (حدکثر 30 روز کاری) و یا تحویل مدت دار/ میان مدت (بیش از 30 روز کاری) اعم از نقدی و یا اعتباری با رعایت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعی میباشد.
 13. ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو، در آن زمان در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت میباشد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد.​​
 14. کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28​ به شماره  ​7415/ت51681​هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد​.​
 
مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد: 
 
ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​ توضیحات​​
​1 فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​  (دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت
​1/2 اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل فوري/کوتاه مدت
1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ (دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا يك برگ​​​ (​دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن(كليه صفحات)​ يك برگ​​​​
3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن (پشت و رو)​​ يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی ---​
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ ​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​​ ​​ ​
7​ عکس 3*4 متقاضي خريدار​​ يك قطعه​​​
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو  دو نسخه​     دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​ دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگرد)​ يک قطعه​ توضيحاتي درخصوص سند ملكي
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي ​​
13​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي ​​دريافت فرم اشخاص حقوقي
 

     

 

ملاحظات:

1- با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

2- واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.

3- واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

4-چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.

5- در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.

6- در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمنت دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​شرایط فروش نقدي ( تحويل 30 و 60 روزه ) کیا اطلس خودرو
1395/07/10

شرایط فروش نقدي ( تحويل 30 و 60 روزه ) کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

شرایط فروش
 

1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري، هزینه پلاک، عوارض سالانه شهرداری و بيمه شخص ثالث يکساله براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. ​

2- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

3- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.

4- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت اطلس خودرو مي باشند.

5- حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه اماني فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد.

6- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوه مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.

7- در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

8- در شرایط تحویل فوری (30 روزه) و يا تحویل کوتاه مدت (60 روزه)، در صورت تأخیر در تحویل بیشتر از 15 روز کاری از موعد مقرر در قرارداد و درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.        

     
مدارک مورد نیاز خريد نقدي
 
رديف ​مدارك​ تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو يك​​ برگ      

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 


مدارک مورد نیاز خريد اعتباري
       
رديف مدارك تعداد     توضيحات
1 فرم تکميل ​​شده درخواست خريد اقساطي خودرو يك برگ

    فرم  خريد اقساطي(تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

    فرم  خريد اقساطي(تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) يك برگ  
5 عكس 4*6خريدار يك قطعه  
6 آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي ---  
7 فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو دو برگ دريافت فرم
8 چكهاي اقساط به همراه كپي آنها دو برگ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
9 فرم استعلام بانك
(به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
دو برگ دريافت فرم
10 ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)
--- توضيحاتي درخصوص سند ملكي
11 فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ---

دريافت فرم اشخاص حقيقي / ​ دريافت فرم اشخاص حقوقي

 

 
 

 
 مدارک مورد نياز خريد علي الحساب
 
رديف ​مدارك تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست پیش خرید خودرو  يك​​ برگ       فرم پيش خريد نقدي/اقساطي (تحويل مدت دار)/ با سود مشارکت
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 
ملاحظات
با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود.​
​لطفا كليه وجوه نقدي مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط به نام شركت اطلس خودرو به يكي ازحسابهاي اعلام شده شركت واريز و اصل رسيد را جهت ثبت نام ارائه فرمائید. نام و امضا واریز کننده در کلیه فیشهای واریزی می بایستی الزاما با نام و امضا متقاضي یکسان باشد.

 
چك با مالکیت حقوقی، سنتي بانکها و موسسات مالي اعتباري قابل پذيرش نمي باشند.

 
در صورتيكه مالک سند/ صادر كننده چك شخصي غير از متقاضی ( صرفا بستگان درجه يك/ همسر وی) باشد، حضور ایشان جهت تکمیل فرمهای مربوطه به همراه گواهي محضري صحت امضا در زمان ثبت نام الزامی است.

 
در صورتی که خودرو هنگام تحويل بدون پلاك باشد خريدار مي بايست ضمن دريافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد انجام احراز سکونت مشتری بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده خریدار می باشد.(راهنماي شماره گذاري)


شرایط فروش اقساطی ( تحويل 30 و 60 روزه ) کیا اطلس خودرو
1395/07/10

شرایط فروش اقساطی ( تحويل 30 و 60 روزه ) کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

شرایط فروش
 

1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري، هزینه پلاک، عوارض سالانه شهرداری و بيمه شخص ثالث يکساله براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. ​

2- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

3- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.

4- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت اطلس خودرو مي باشند.

5- حق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه اماني فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد.

6- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوه مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.

7- در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

8- در شرایط تحویل فوری (30 روزه) و يا تحویل کوتاه مدت (60 روزه)، در صورت تأخیر در تحویل بیشتر از 15 روز کاری از موعد مقرر در قرارداد و درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.        

     
مدارک مورد نیاز خريد نقدي
 
رديف ​مدارك​ تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو يك​​ برگ      

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 


مدارک مورد نیاز خريد اعتباري
       
رديف مدارك تعداد     توضيحات
1 فرم تکميل ​​شده درخواست خريد اقساطي خودرو يك برگ

    فرم  خريد اقساطي(تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

    فرم  خريد اقساطي(تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) يك برگ  
5 عكس 4*6خريدار يك قطعه  
6 آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي ---  
7 فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو دو برگ دريافت فرم
8 چكهاي اقساط به همراه كپي آنها دو برگ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
9 فرم استعلام بانك
(به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
دو برگ دريافت فرم
10 ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)
--- توضيحاتي درخصوص سند ملكي
11 فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ---

دريافت فرم اشخاص حقيقي / ​ دريافت فرم اشخاص حقوقي

 

 
 

 
 مدارک مورد نياز خريد علي الحساب
 
رديف ​مدارك تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست پیش خرید خودرو  يك​​ برگ       فرم پيش خريد نقدي/اقساطي (تحويل مدت دار)/ با سود مشارکت
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 
ملاحظات
با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود.​
​لطفا كليه وجوه نقدي مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط به نام شركت اطلس خودرو به يكي ازحسابهاي اعلام شده شركت واريز و اصل رسيد را جهت ثبت نام ارائه فرمائید. نام و امضا واریز کننده در کلیه فیشهای واریزی می بایستی الزاما با نام و امضا متقاضي یکسان باشد.

 
چك با مالکیت حقوقی، سنتي بانکها و موسسات مالي اعتباري قابل پذيرش نمي باشند.

 
در صورتيكه مالک سند/ صادر كننده چك شخصي غير از متقاضی ( صرفا بستگان درجه يك/ همسر وی) باشد، حضور ایشان جهت تکمیل فرمهای مربوطه به همراه گواهي محضري صحت امضا در زمان ثبت نام الزامی است.

 
در صورتی که خودرو هنگام تحويل بدون پلاك باشد خريدار مي بايست ضمن دريافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد انجام احراز سکونت مشتری بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده خریدار می باشد.(راهنماي شماره گذاري)
 


شرایط فروش نقدي ( تحويل 30 و 90 روزه ) کیا اطلس خودرو
1395/06/11

شرایط فروش نقدي ( تحويل 30 و 90 روزه ) کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

 

شرایط فروش
 

1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري، هزینه پلاک، عوارض سالانه شهرداری و بيمه شخص ثالث يکساله براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. ​

2- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

3- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.

4- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت اطلس خودرو مي باشند.

5- ق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه اماني فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد.

6- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوه مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.

7- در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

8- در شرایط تحویل فوری (30 روزه) و يا تحویل کوتاه مدت (90 روزه)، در صورت تأخیر در تحویل بیشتر از 15 روز کاری از موعد مقرر در قرارداد و درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.     

     
مدارک مورد نیاز خريد نقدي
 
رديف ​مدارك​ تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو يك​​ برگ      

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 


مدارک مورد نیاز خريد اعتباري
       
رديف مدارك تعداد     توضيحات
1 فرم تکميل ​​شده درخواست خريد اقساطي خودرو يك برگ

    فرم  خريد اقساطي(تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

    فرم  خريد اقساطي(تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) يك برگ  
5 عكس 4*6خريدار يك قطعه  
6 آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي ---  
7 فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو دو برگ دريافت فرم
8 چكهاي اقساط به همراه كپي آنها دو برگ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
9 فرم استعلام بانك
(به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
دو برگ دريافت فرم
10 ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)
--- توضيحاتي درخصوص سند ملكي
11 فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ---

دريافت فرم اشخاص حقيقي / ​ دريافت فرم اشخاص حقوقي

 

 
 

 
 مدارک مورد نياز خريد علي الحساب
 
رديف ​مدارك تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست پیش خرید خودرو  يك​​ برگ       فرم پيش خريد نقدي/اقساطي (تحويل مدت دار)/ با سود مشارکت
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 
ملاحظات
با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود.​
​لطفا كليه وجوه نقدي مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط به نام شركت اطلس خودرو به يكي ازحسابهاي اعلام شده شركت واريز و اصل رسيد را جهت ثبت نام ارائه فرمائید. نام و امضا واریز کننده در کلیه فیشهای واریزی می بایستی الزاما با نام و امضا متقاضي یکسان باشد.

 
چك با مالکیت حقوقی، سنتي بانکها و موسسات مالي اعتباري قابل پذيرش نمي باشند.

 
در صورتيكه مالک سند/ صادر كننده چك شخصي غير از متقاضی ( صرفا بستگان درجه يك/ همسر وی) باشد، حضور ایشان جهت تکمیل فرمهای مربوطه به همراه گواهي محضري صحت امضا در زمان ثبت نام الزامی است.

 
در صورتی که خودرو هنگام تحويل بدون پلاك باشد خريدار مي بايست ضمن دريافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد انجام احراز سکونت مشتری بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده خریدار می باشد.(راهنماي شماره گذاري)
 


شرایط فروش اقساطی ( تحويل 30 و 90 روزه ) کیا اطلس خودرو
1395/06/11

شرایط فروش اقساطی ( تحويل 30 و 90 روزه ) کیا اطلس خودرو


 

 

 

 

شرایط فروش
 

1- تمامي هزينه هاي شماره گذاري، هزینه پلاک، عوارض سالانه شهرداری و بيمه شخص ثالث يکساله براي كليه خودروها به عهده شركت می باشد. ​

2- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پيش از تحويل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

3- درشرایط خريد اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پيش از تحويل خودرو، نقدا دريافت خواهد شد.

4- كليه خودروها داراي گارانتي 5 ساله و يا 150.000 كيلومتر توسط شركت اطلس خودرو مي باشند.

5- ق الزحمه عامليت مجاز/نمايشگاه اماني فروش توسط شركت تأمين و پرداخت مي گردد و بنابراين دریافت هرگونه وجه اضافي تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شركت مي باشد.

6- متقاضيان خريد خودرو مكلف مي باشند كليه وجوه مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانكي شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) تاديه و واريز نمايند در صورت عدم رعايت مورد فوق شركت اطلس خودرو هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال متقاضي نخواهد داشت.

7- در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

8- در شرایط تحویل فوری (30 روزه) و يا تحویل کوتاه مدت (90 روزه)، در صورت تأخیر در تحویل بیشتر از 15 روز کاری از موعد مقرر در قرارداد و درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 50 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.     

     
مدارک مورد نیاز خريد نقدي
 
رديف ​مدارك​ تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست خريد نقدي خودرو يك​​ برگ      

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

فرم درخواست خريد نقدي (تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 


مدارک مورد نیاز خريد اعتباري
       
رديف مدارك تعداد     توضيحات
1 فرم تکميل ​​شده درخواست خريد اقساطي خودرو يك برگ

    فرم  خريد اقساطي(تحويل فوري)/ بدون سود مشارکت

    فرم  خريد اقساطي(تحويل مدت دار)/ بدون سود مشارکت

2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) يك برگ  
5 عكس 4*6خريدار يك قطعه  
6 آدرس محل سكونت و محل اشتغال به همراه كد پستي ---  
7 فرم تكميل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو دو برگ دريافت فرم
8 چكهاي اقساط به همراه كپي آنها دو برگ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
9 فرم استعلام بانك
(به همراه پرينت حساب 3 ماهه با امضاء و مهر شعبه)
دو برگ دريافت فرم
10 ارايه اصل و كپي سند ملكي آزاد و شش دانگ به نام خريدار
(اصل سند پس از رويت مسترد مي گردد)
--- توضيحاتي درخصوص سند ملكي
11 فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ---

دريافت فرم اشخاص حقيقي / ​ دريافت فرم اشخاص حقوقي

 

 
 

 
 مدارک مورد نياز خريد علي الحساب
 
رديف ​مدارك تعداد توضيحات
1 فرم تکميل شده درخواست پیش خرید خودرو  يك​​ برگ       فرم پيش خريد نقدي/اقساطي (تحويل مدت دار)/ با سود مشارکت
2 اصل و کپي شناسنامه(كليه صفحات) يك برگ  
3 اصل و کپي کارت ملي (پشت و رو) یک برگ  
4 آدرس محل سكونت و كد پستي ---  
 

 
ملاحظات
با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودي قابل تخصيص، انجام ثبت نام براي هر خودرو منوط به وجود سهميه قابل فروش خواهد بود.​
​لطفا كليه وجوه نقدي مربوط به قيمت خودروي مورد درخواست را فقط به نام شركت اطلس خودرو به يكي ازحسابهاي اعلام شده شركت واريز و اصل رسيد را جهت ثبت نام ارائه فرمائید. نام و امضا واریز کننده در کلیه فیشهای واریزی می بایستی الزاما با نام و امضا متقاضي یکسان باشد.

 
چك با مالکیت حقوقی، سنتي بانکها و موسسات مالي اعتباري قابل پذيرش نمي باشند.

 
در صورتيكه مالک سند/ صادر كننده چك شخصي غير از متقاضی ( صرفا بستگان درجه يك/ همسر وی) باشد، حضور ایشان جهت تکمیل فرمهای مربوطه به همراه گواهي محضري صحت امضا در زمان ثبت نام الزامی است.

 
در صورتی که خودرو هنگام تحويل بدون پلاك باشد خريدار مي بايست ضمن دريافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد انجام احراز سکونت مشتری بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده خریدار می باشد.(راهنماي شماره گذاري)
 
 


خودروهای شرکت اطلس خودرو - کیاكيا سورنتو

كيا سورنتو


61 آگهی خرید و فروش

كيا اسپورتیج

كيا اسپورتیج


60 آگهی خرید و فروش

كيا اپتیما

كيا اپتیما


98 آگهی خرید و فروش

كيا كارنز

كيا كارنز


1 آگهی خرید و فروش

كيا پیکانتو

كيا پیکانتو


6 آگهی خرید و فروش

كيا سراتو کوپه

كيا سراتو کوپه


17 آگهی خرید و فروش

كيا سراتو

كيا سراتو


100 آگهی خرید و فروش

كيا كادنزا

كيا كادنزا


3 آگهی خرید و فروش

كيا سول

كيا سول


0 آگهی خرید و فروش

كيا ریو مونتاژ

كيا ریو مونتاژ


101 آگهی خرید و فروش

كيا سراتو مونتاژ

كيا سراتو مونتاژ


48 آگهی خرید و فروش

كيا موهاوی

كيا موهاوی


3 آگهی خرید و فروش

كيا ریو 5

كيا ریو 5


4 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو