alexa banikhodro

کرمان موتور ، شرایط فروش نقدی و اقساطیکرمان موتور


نمایندگی های برگزیده کرمان موتور (VIP)
نمایندگی 1307 کرمان موتور اصفهان
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 2006 و 2016 کرمان خودرو خراسان رضوی
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 2610 کرمان موتور حاجی پور فارس
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 1752 کرمان موتور تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 2403 کرمان موتور سمنان
نمایش اطلاعات تماس

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور
1395/10/18

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i10 کرمان موتور


 

 


 

 

برای ثبت نام هایی که تحویل آنها سال 1396 می باشد، کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 محاسبه میگردد. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخ ها در زمان تحویل خودرو ما به التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

قیمت ها به ریال می باشد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 کرمان موتور
1395/10/18

شرایط فروش اقساطی و پیش پرداختی هیوندای i20 کرمان موتور


 

 

 

 

 

برای ثبت نام هایی که تحویل آنها سال 1396 می باشد، کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 محاسبه میگردد. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخ ها در زمان تحویل خودرو ما به التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

قیمت ها به ریال می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X60 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/16

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X60 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/16

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/16

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/16

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X50 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/16

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X50 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/13

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان 820 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X60 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی لیفان X60 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک S5 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آنرا به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1396 می باشد بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

 

 

 شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه دی 1395 کرمان موتور
1395/10/01

شرایط فروش اقساطی پیش پرداختی و مشارکتی جک J5 ویژه دی 1395 کرمان موتور


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.

2- خودرو ها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند.

 

 خودروهای شرکت کرمان موتورلیفان X60

لیفان X60


48 آگهی خرید و فروش

لیفان X50

لیفان X50


19 آگهی خرید و فروش

لیفان 620

لیفان 620


34 آگهی خرید و فروش

جک جی 5

جک جی 5


63 آگهی خرید و فروش

جک جی 3

جک جی 3


4 آگهی خرید و فروش

جک جی 3 هاچ بک

جک جی 3 هاچ بک


3 آگهی خرید و فروش

لیفان 520

لیفان 520


21 آگهی خرید و فروش

جک اس 5

جک اس 5


92 آگهی خرید و فروش

لیفان 820

لیفان 820


23 آگهی خرید و فروش

هیوندای i20

هیوندای i20


12 آگهی خرید و فروش

هیوندای I10

هیوندای I10


0 آگهی خرید و فروش

بنر بانی خودرو
نماد اعتماد بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید