سایپا ، آخرین شرایط فروش نقدی و اقساطی


نمایندگی برگزیده سایپا (VIP)

شرایط فروش اقساطی سایپا


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی کوئیک دورنگ سایپا در تاریخ 1401/05/09


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی کوئیک سایپا در تاریخ 1401/05/09


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی وانت نیسان زامیاد سایپا در تاریخ 1401/07/25


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی کوئیک-S سایپا در تاریخ 1401/04/04


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی شاهین سایپا در تاریخ 1401/04/04


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی ساینا سایپا در تاریخ 1401/04/04


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی وانت پادرا سایپا در تاریخ 1400/12/26


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی تیبا سایپا در تاریخ 1401/01/29


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 151 سایپا در تاریخ 1401/02/06


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 111 سایپا در تاریخ 1398/08/13


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 131 سایپا در تاریخ 1398/09/19


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی تیبا 2 سایپا در تاریخ 1400/12/16


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 132 سایپا در تاریخ 1397/11/30


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی زوتی آریو سایپا در تاریخ 1397/12/25


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی سراتو مونتاژ سایپا در تاریخ 1398/06/10


چانگان ایدو
چانگان ایدو

آگهی های چانگان ایدو
زوتی اس 300
زوتی اس 300

آگهی های زوتی اس 300

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی چانگان سایپا در تاریخ 1397/05/27


برلیانس V5
برلیانس V5

آگهی های برلیانس V5
پراید 141
پراید 141

آگهی های پراید 141
چانگان CS 35 (مونتاژ)
چانگان CS 35 (مونتاژ)

آگهی های چانگان CS 35 (مونتاژ)