سایپا ، آخرین شرایط فروش نقدی و اقساطی


نمایندگی برگزیده سایپا (VIP)

شرایط فروش اقساطی سایپا


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی چانگان سایپا در تاریخ 1397/04/19


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی تیبا سایپا در تاریخ 1397/04/19


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی وانت نیسان زامیاد سایپا در تاریخ 1397/04/25


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی تیبا سایپا در تاریخ 1397/04/19


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 132سایپا در تاریخ 1397/04/19


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 151 سایپا در تاریخ 1397/04/19


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 131، 111 سایپا در تاریخ 1397/03/30


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی ساینا سایپا در تاریخ 1397/04/09


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی زوتی آریو سایپا در تاریخ 1397/04/19


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی کوئیک سایپا در تاریخ 1396/12/23


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی سراتو مونتاژ سایپا در تاریخ 1397/03/30


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی پراید 131، 111 سایپا در تاریخ 1397/03/30


چانگان ایدو
چانگان ایدو

آگهی های چانگان ایدو
زوتی اس 300
زوتی اس 300

آگهی های زوتی اس 300

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی وانت پادرا سایپا در تاریخ 1396/11/02


برلیانس V5
برلیانس V5

آگهی های برلیانس V5
پراید 141
پراید 141

آگهی های پراید 141
چانگان CS 35 (مونتاژ)
چانگان CS 35 (مونتاژ)

آگهی های چانگان CS 35 (مونتاژ)
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو