کرمان موتور ، آخرین شرایط فروش نقدی و اقساطی


نمایندگی برگزیده کرمان موتور (VIP)

شرایط فروش اقساطی کرمان موتور


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی جک J4 کرمان موتور در تاریخ 1401/02/27


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی جک S5 کرمان موتور در تاریخ 1401/02/27


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی KMC-T8 کرمان موتور در تاریخ 1401/04/11


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی جک S3 کرمان موتور ​ در تاریخ 1400/10/01


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی لیفان X70 خودروسازان بم در تاریخ 1400/11/30


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی KMC-K7 کرمان موتور در تاریخ 1400/12/14


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای النترا کرمان موتور در تاریخ 1398/04/10


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای آزرا کرمان موتور در تاریخ 1398/05/07


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی جیلی GC6 مدل اکسلنت خودروسازان بم در تاریخ 1398/11/20


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی لیفان 820 کرمان موتور ​ در تاریخ 1397/04/11


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی لیفان X50 کرمان موتور در تاریخ 1397/05/15


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی لیفان X60 کرمان موتور ​ در تاریخ 1397/11/02


فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور در تاریخ 1396/08/17


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای i20 مونتاژ کرمان موتور در تاریخ 1397/02/01


در حال دریافت اطلاعات

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای اکسنت کرمان موتور ​ در تاریخ 1397/02/17


لیفان 620
لیفان 620

آگهی های لیفان 620
جک جی 5
جک جی 5

آگهی های جک جی 5

فروش اقساطی پیش پرداخت نقدی هیوندای i20 کرمان موتور در تاریخ 1396/06/15


جک جی 3
جک جی 3

آگهی های جک جی 3
جک جی 3 هاچ بک
جک جی 3 هاچ بک

آگهی های جک جی 3 هاچ بک
لیفان 520
لیفان 520

آگهی های لیفان 520
هیوندای i10
هیوندای i10

آگهی های هیوندای i10
هیوندای اکسنت مونتاژ
هیوندای اکسنت مونتاژ

آگهی های هیوندای اکسنت مونتاژ
هیوندای النترا مونتاژ
هیوندای النترا مونتاژ

آگهی های هیوندای النترا مونتاژ