ویدیوهای تست تصادف

بنز بهتر از پنج ستاره !
661 بازدید 1397/09/19
تست تصادف بنز 2018
658 بازدید 1397/08/14
تست تصادف Audi A6 مدل  2018
453 بازدید 1397/07/19
تست تصادف نیسان لیف (Leaf)
523 بازدید 1397/07/11
تست تصادف تویوتا C-HR
1876 بازدید 1396/06/25
تست امنیت AUDI R8
1172 بازدید 1396/02/31
تست تصادفNCAP - هیوندای i30
1039 بازدید 1396/02/09