alexa banikhodro

نگین خودرو - رنو ، شرایط فروش نقدی و اقساطینگین خودرو - رنو


نمایندگی های برگزیده نگین خودرو - رنو (VIP)
نمایندگی نگین خودرو کد 408 تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی نگین خودرو 412 درخشان تهران
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 109 نگین خودرو گیلان
نمایش اطلاعات تماس

نمایندگی 117 نگین خودرو گیلان
نمایش اطلاعات تماس

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی
1395/12/10

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

7- مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب مهر شده بانکی 6 ماهه اخیر، چکهای اقساطی، گواهی ضامن و مدارک شغلی ( در صورت نیاز )، فک رهن

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی
1395/12/05

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

 

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی
1395/12/02

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو جشنواره نوروزی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 20% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

 

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( دهه فجر )
1395/11/21

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

6- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( دهه فجر )
1395/11/07

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( دهه فجر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 

 شرایط فروش نقدی خودروی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 90 روزه کاری )
1395/11/07

شرایط فروش نقدی خودروی رنو تلیسمان نگین خودرو ( تحویل 90 روزه کاری )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 19% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

 

 شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )
1395/10/28

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )


 

 

 

برای مشاهده تصویر کلیک کنید

 

 

 

برای مشاهده تصویر کلیک کنید

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

5- در شرایط فروش اقساطی با تحویل 60 روزه، 16% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 

 شرایط فروش نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )
1395/10/20

شرایط فروش نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )


 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 21% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 

 شرایط فروش اقساطی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )
1395/10/20

شرایط فروش اقساطی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )


 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

3- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

4- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

5- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 21% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 شرایط فروش نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )
1395/10/12

شرایط فروش نقدی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )


 

 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

3- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

4- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 21% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 

 شرایط فروش اقساطی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )
1395/10/12

شرایط فروش اقساطی خودروهای رنو نگین خودرو ( جشنواره نوروزی فروش )


 

 

 

 

1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

2- هزینه ترهین، بیمه اعتباری و بیمه بدنه به مبلغ پیش پرداخت افزوده شده است.

3- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری ( اداره دارایی + فیش 10% + مالیات بر ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودروها می باشد.

4- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و به خریدار پرداخت خواهد شد.

5- در شرایط فروش نقدی با تحویل 60 روزه، 21% بابت سود مشارکت محاسبه و از مبلغ چک مرحله آخر کسر می گردد.

 

 خودروهای شرکت نگین خودرو - رنورنو كوليوس

رنو كوليوس


2 آگهی خرید و فروش

رنو داستر

رنو داستر


11 آگهی خرید و فروش

رنو فلوئنس

رنو فلوئنس


11 آگهی خرید و فروش

رنو سفران

رنو سفران


7 آگهی خرید و فروش

رنو اسکالا

رنو اسکالا


4 آگهی خرید و فروش

رنو سیمبل

رنو سیمبل


6 آگهی خرید و فروش

نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو
با بانی خودرو در شبکه های اجتماعی همراه باشید
  • follow me on Facebook
  • follow me on Google+
  • follow me on Youtube
  • follow me on Instagram
  • follow me on aparat
  • follow me on telegram
از آخرین قیمت ها و اخبار خودرو آگاه شوید