alexa banikhodro

ایرتویا - تویوتا ، شرایط فروش نقدی و اقساطیایرتویا - تویوتا


نمایندگی های برگزیده ایرتویا - تویوتا (VIP)

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
1396/04/12

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396


 
توضیحات:
1 .کلیه مبالغ به تومان می باشد.
2 .دریافت مبالغ خارج از بخشنامه تحت هر عنوانی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می شود.
3 .هزینه بیمه شخص ثالث یکساله کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.
4 .کلیه مبالغ پرداختی بابت خرید خودرومی بایست فقط به نام و به حساب بانکی شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا واریز شده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز مبالغ به غیر را ندارد.
5 .در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه دیرکرد به کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتری، اعم ازپیش پرداخت و چکهای اقساطی تعلق می گیرد و امکان عودت چکها و تغییر زمان آن وجود ندارد.
6 .استفاده از تسهیالت در خرید اقساطی، منوط به رعایت دستورالعمل های فروش نظیر ارائه وکالتنامه است. همچنین برای بهره مندی از شرایط اقساط 24 ماهه، معرفی ضامن ضروری است.
7 .قراردادهای اقساطی با همکاری شرکت لیزینگ طرف قرارداد آریتا منعقد می گردد. لذا سند خودروهای فروخته شده به روش اقساطی در رهن شرکت و یا لیزینگ های طرف قرارداد بوده که پس از تایید و تسویه حساب با شرکت لیزینگ فک رهن خواهد شد.
8 .استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه موکول به تکمیل و تایید کلیه مدارک درخواستی شرکت لیزینگ طرف قرارداد می باشد و در صورت عدم تایید مدارک، خریدار می تواند اقدام به خرید نقدی نماید و در صورت انصراف، وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.


توجه مهم:
در خصوص خریداران محترم شهرستان ها، نظر به اینکه انجام فرآیند شماره گذاری در همان شهر صورت می پذیرد، پرداخت مبلغ خودرو بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و فیش عوارض 10 درصد خواهد بود. لذا مبلغ مذکور در زمان ثبت نام از مبلغ پیش پرداخت کسر می گردد. 
 شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه تیر ماه 1396
1396/04/12

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه تیر ماه 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
1396/04/12

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
شرایط فروش مشارکتی خودروهای (تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا تیر ماه 1396
1396/04/12

شرایط فروش مشارکتی خودروهای (تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا تیر ماه 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
1396/04/07

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه تیر ماه 1396
1396/04/07

شرایط فروش اقساطی و نقدی تویوتا روفور ایرتویا ویژه تیر ماه 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
1396/04/07

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه تیر ماه 1396
شرایط فروش مشارکتی خودروهای (تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا تیر ماه 1396
1396/04/07

شرایط فروش مشارکتی خودروهای (تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا تیر ماه 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی خودروی پریوس ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش اقساطی و نقدی لکسوس NX ایرتویا (تحویل فوری) ویژه ماه مبارک رمضان 1396
شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396
1396/03/27

شرایط فروش مشارکتی خودروهای ( تویوتا پریوس، روفور، لکسوس NX200t و RX200t) ایرتویا ویژه ماه مبارک رمضان 1396
خودروهای شرکت ایرتویا - تویوتاتویوتا 86 GT

تویوتا 86 GT


4 آگهی خرید و فروش

تویوتا C-HR

تویوتا C-HR


1 آگهی خرید و فروش

لکسوس CT200H

لکسوس CT200H


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس ES250

لکسوس ES250


5 آگهی خرید و فروش

لکسوس GS250

لکسوس GS250


0 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX200T

لکسوس NX200T


16 آگهی خرید و فروش

لکسوس NX300H

لکسوس NX300H


37 آگهی خرید و فروش

لکسوس RX200t

لکسوس RX200t


1 آگهی خرید و فروش

تویوتا اریون

تویوتا اریون


5 آگهی خرید و فروش

تویوتا اف جی کروزر

تویوتا اف جی کروزر


3 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو چهار در

تویوتا پرادو چهار در


14 آگهی خرید و فروش

تویوتا پرادو دو در

تویوتا پرادو دو در


14 آگهی خرید و فروش

تویوتا پریوس

تویوتا پریوس


20 آگهی خرید و فروش

تویوتا راو 4

تویوتا راو 4


33 آگهی خرید و فروش

تویوتا فرچونر

تویوتا فرچونر


1 آگهی خرید و فروش

تویوتا کرولا

تویوتا کرولا


39 آگهی خرید و فروش

تویوتا کمری

تویوتا کمری


49 آگهی خرید و فروش

تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز


11 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایس

تویوتا هایس


3 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس تک کابین

تویوتا هایلوکس تک کابین


6 آگهی خرید و فروش

تویوتا هایلوکس دو کابین

تویوتا هایلوکس دو کابین


13 آگهی خرید و فروش

تویوتا یاریس صندوق دار

تویوتا یاریس صندوق دار


18 آگهی خرید و فروش

تویوتا یاریس هاچ بک

تویوتا یاریس هاچ بک


5 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو