alexa banikhodro

آرین موتور - میتسوبیشی ، شرایط فروش نقدی و اقساطیآرین موتور - میتسوبیشی


نمایندگی های برگزیده آرین موتور - میتسوبیشی (VIP)

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
1396/05/16

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور


 
نکات:
1 -کلیه قیمت ها به ریال مى باشد.
2 -بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت مى باشد.
3-در شرایط فروش اعتبارى و اقساطى بدون کارمزد اعطاى تسهیلات منوط به احراز شرایط تسهیلات و تایید شرکت مى باشد.
4 -در شرایط فروش اعتبارى و اقساطى بدون کارمزد سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور مى باشد.
5 -حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت مى گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهى تحت هرعنوان توسط متقاضى به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز مى باشد.
6 -متقاضیان خرید خودرو مکلف مى باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروى مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکى شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند، در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدى در قبال متقاضى نخواهد داشت. (شماره حساب بانک ملت: 5545775634 شعبه کندوان، شماره حساب بانک خاورمیانه: 100110810707071232 شعبه آفتاب، شماره حساب بانک اقتصادنوین: 14785051680031 شعبه اسفندیار، شماره حساب بانک کشاورزى: 780607899 .) 
7 -در شرایط فروش اعتبارى و اقساطى بدون کارمزد تاریخ اولین چک اقساط مشترى 30 روز پس از تاریخ تخمینى تحویل مى باشد. البته امکان پرداخت چک هاى اقساطى بصورت دو ماه یک بار مشروط به تاریخ اولین چک دو ماهه 30روز بعد از تاریخ تخمینى تحویل میسر مى باشد.
8 -تغییرات مالیات بر ارزش افزوده به نرخ مصوب ابلاغى از سوى وزارت امور اقتصادى و دارایى در زمان تحویل خودرو محاسبه و دریافت خواهد شد.
9 -در کلیه شرایط فروش سود تاخیر متناسب با نوع قرارداد در نظر گرفته شده است.
10 -مبلغ بیمه بدنه دوره اقساط همزمان با صدور دعوتنامه (قبل از تحویل خودرو) محاسبه و دریافت خواهد شد.


شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
1396/03/29

شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
1396/03/29

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتو
1396/03/23

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتو
شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
1396/03/23

شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
1396/02/19

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
1396/02/19

شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
1396/01/30

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
1396/01/30

شرایط فروش نقدی / مشارکتی میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی / اعتباری میتسوبیشی آرین موتور
شرایط فروش اقساطی و مشارکتی / نقدی میتسوبیشی آرین موتور
1396/01/19

شرایط فروش اقساطی و مشارکتی / نقدی میتسوبیشی آرین موتور
خودروهای شرکت آرین موتور - میتسوبیشیمیتسوبیشی ASX

میتسوبیشی ASX


16 آگهی خرید و فروش

میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی اوتلندر


17 آگهی خرید و فروش

میتسوبیشی لنسر

میتسوبیشی لنسر


17 آگهی خرید و فروش

میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ


12 آگهی خرید و فروش
نماد اعتماد الکترونیکی بانی خودرو